? فرم نظرسنجی مشتریان


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

|

en l fa
فرم نظرسنجی مشتریان

مشتري گرامي:

شركت ساج در راستاي ارتقاء ميزان رضايتمندي مشتريان و ارائه خدمات بهتر، نيازمند درك صحيح از خواسته ها و تمايلات شما و آگاهي از ميزان كيفيت محصولات و نحوه ارائه خدمات خود مي باشد. لذا خواهشمند است براي نيل به اين هدف، نظر كارشناسي خود را نسبت به موارد ذيل اعلام، و اين فرم نظرسنجي را  تكميل فرماييد. لازم به توضيح است اين فرم به منظور بهبود كيفيت محصولات و خدمات اين شركت مورد استفاده قرار مي گيرد.

با تقدیم احترام -  مدیر عامل

الزامي *

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)


 عالی   خوب   متوسط   ضعیف 
 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

 عالی   خوب   متوسط   ضعیف 

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

 عالی   خوب   متوسط   ضعیف 

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

 عالی   خوب   متوسط   ضعیف 

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

 عالی   خوب   متوسط   ضعیف 

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

 عالی   خوب   متوسط   ضعیف 

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

 عالی   خوب   متوسط   ضعیف 

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)

 عالی   خوب   متوسط   ضعیف 

 
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)


  Refresh Captcha  
فيلد معتبر نيست (نياز داشتن و يا مقدا اشتباه)
   

جـسـتـجـوی مـحـصـــولات